DEVENTER UNIVERSITAIRE PERS


RECENSIES BIJ DE EERSTE EDITIE:

‘(...) het is een goed leesbare verhandeling over een aloude kwestie: de verhouding tussen theologie en wetenschap. (...) Stoop verzet zich tegen vormen van theologie en geloof die geen rekening houden met natuurwetenschappelijke inzichten en dus vasthouden aan een verouderd mens- en wereldbeeld. Terwijl er wel plaats is voor meer dan natuurwetenschap, ook in de geneeskunde. Stoops boodschap is dat de mens tekort wordt gedaan als we hem ‘uitsluitend zouden definiëren als een evolutieproduct met een groot cerebraal volume dat hem in staat stelt tot denken, planmatig willen en weloverwogen doen, en dat alles in een geëigende sociale context’. Want mensen kunnen ook buiten zichzelf treden, zichzelf overstijgen. Vreugde en geluk, betoogt hij, zijn ontoegankelijk voor natuurwetenschappelijke objectivering, maar ze zijn harde werkelijkheid. Dat zijn misschien geen nieuwe gedachten, maar Stoop verwoordt ze mooi.’
Henk Maassen in Medisch Contact, 2 september 2011

‘Een emeritus hoogleraar geneeskunde deelt zijn inzichten over de evolutionaire achtergrond van de mens: dit roept terecht de belangstelling van de lezer op. (...) (Men) krijgt een rijk palet aan wetenschappelijke gegevens en filosofische bespiegelingen voorgeschoteld. Het blijft aan de lezer om deze verschillende perspectieven met elkaar te verbinden. Sommigen zullen dit jammer vinden, voor anderen zal dit juist een stimulans vormen om zelf de rijkdom van een multidisciplinaire benadering van de mens te ontdekken. Een interessant gegeven is de stelling van de schrijver dat de vervulling van behoeften (satisfactie) drijfveer vormde voor evolutie. (...) Samenvattend: een boek dat zeker tot denken prikkelt (...)’
Tom Uytterhoeven in Tijdschrift voor Theologie, jaargang LII, nr. 2, zomer 2012

Darwin, Liefde en God is een unieke bijdrage aan een beter inzicht bij de zoektocht naar de betekenis van de evolutie voor ons mens- en Godsbeeld. Het is geschreven door een gelovig medicus die de menselijke liefde een prominente plaats geeft. Dat maakt het boek bijzonder en in hoge mate inspirerend.
Prof. dr. Wiel Hoekstra, Universiteit Utrecht

‘Met zijn boek Darwin, liefde en God brengt de Nederlander geloof en wetenschap weer bij elkaar.’
Emmanuel Van Lierde (België) in Tertio. Christelijk Opinieweekblad, 8 juni 2011

‘(Men) wordt door dit boekje uitgedaagd om op een betere manier de Bijbelse boodschap en de aanspraken van de natuurwetenschappen te combineren.’
Dr. M.J. Paul in Reformatorisch Dagblad, 18 mei 2011

‘Professor Stoop gaat hier vanuit zijn medische gezichtspunt in op aspecten van de dynamische natuurwetenschappen die z.i. in de wijsgerige en theologische disciplines te weinig aandacht krijgen. Een origineel en prachtig geïllustreerd werkje, mooi vormgegeven.’
Frans Berkelmans OSB in Benedictijns Tijdschrift 2011/2

 

 


  

Op 22 december 2012 is verschenen de tweede, geheel herziene en uitgebreide editie van
Darwin, Liefde en God
, door prof. dr. Jan Stoop

ISBN: 978-90-79378-85-2
ISSN: 1876-1526
NUR: 705

Genaaid, gebrocheerd, 176 bladzijden. Met 23 afbeeldingen, waarvan 19 in kleur.

Prijs: €19,60
Bestel direct »

De langdurige en vinnige dialoog tussen kerken/theologen en natuurwetenschappers is sinds enige tijd geluwd: de aan de traditie vasthoudende kerk wordt geparalyseerd door dogmavorming en door vermeende onfeilbaarheid, de wetenschap kan daarmee geen rekening meer houden en behoudt haar dynamiek; voor haar heeft het geloof afgedaan.

In Darwin, Liefde en God zet Stoop op heldere wijze uiteen waar het bij evolutie van het leven om gaat. Hij betrekt daarbij niet alleen variatie en natuurlijke selectie, maar ook welbevinden en geluk, die bij de ontwikkeling van menselijk leven een wezenlijke rol spelen. Daarmee krijgt evolutie er een dimensie bij. Dat komt het meest markant tot uiting in de ontplooiing van relationele vermogens met liefde als hoogtepunt; samen met intellectuele vermogens maken deze de mens tot mens.

Prof. Dr Jan W. Stoop, geboren te Rotterdam op 24 juli 1929, ging na zijn Gymnasium A en B Medicijnen studeren aan de Leidse Universiteit. In 1956 werd hij bevorderd tot arts in Leiden. Na het volbrengen van zijn militaire dienstplicht vervolgde hij zijn opleiding tot kinderarts in Utrecht.

In 1965 promoveerde hij tot Doctor in de Geneeskunst en in 1969 volgde zijn aanstelling tot lector Pediatrische Immunologie aan de Universiteit Utrecht.

Van 1973 tot 1992 was hij algemeen directeur van ‘Het Wilhelmina Kinderziekenhuis’, de universiteitskliniek voor kinderen en jeugdigen in Utrecht. Deze functie combineerde hij bijna twee decennia met die van hoogleraar Kindergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht (1974–1994).

Na zijn emeritaat in 1994 vervulde hij nog enkele functies ad interim, zoals hoofd van de kinderkliniek van het VU Medisch Centrum te Amsterdam (1996–1997) en van het Klinisch Genetisch Centrum Utrecht (1998–1999). Daarnaast was hij tot zijn tachtigste als bestuurder actief betrokken bij diverse academische, medische en maatschappelijke organisaties.

Jan Stoop woont in Bosch en Duin samen met
Nelleke van Paridon, zijn echtgenote sinds 1955. Zij
promoveerde in 2003 op 79-jarige leeftijd (!) tot
Doctor in de Theologie op het proefschrift Het Lied der
Liederen (Peeters, Leuven).

 


STARTPAGINA

CONTACT

WINKEL

UITGAVEN DEVENTER UNIVERSITAIRE PERS
   ACTA LAUNIANA

        Europa Reflexief
        De Tempel van Delphi
       
Hegel Actueel/Hegels Aktualität
       
Natuurrecht, Cultuurrecht, Conservatisme
       
Etnische Zuivering in Midden-Europa
        
Metafysica op het Scherp van de Snede
  
LAUNIANA MINORA
   LAUNIANA MAIORA
   GEERT GROTE REEKS VOOR KRITISCHE
  
SPIRITUALITEIT
        
Ziel op de Fiets
        Darwin, Liefde en God
  
DEVENTER KOPSTUKKEN
       
Terug naar de ware Lebuïnus
       
Contra Turrim: Geert Grote en de Kredietcrisis
   DEVENTER HISTORISCHE REEKS
       
Hoe God verscheen in Saksenland
        Hoe God verscheen in Friesland
   CUSANUS REEKS VOOR NIEUWE FILOSOFIE
       Plato in het Vaticaan
       Liber Universitatis
   GEERT GROTE PEN        

OVERIGE UITGAVEN
        Macht und Sein

DISCLAIMER
STARTPAGINA

naar bovenkant pagina »